• Ponovno izvajanje skupinskih vodenih vadb – od 23.5.2020 dalje

  Vlada je 13. 5. 2020 sprejela naslednji ODLOK.

  _____________________________________________________________________

  2. člen odloka:
  »Proces športne vadbe iz prejšnjega odstavka je dovoljen tudi vsem udeležencem v programih iz 1., 3., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 6. člena ZŠpo-1.«.

  Udeleženci omenjenih odstavkov so:
  1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
  3. obštudijska športna dejavnost;
  7. šport invalidov;
  8. športna rekreacija;
  9. šport starejših.

  ______________________________________________________________________

  Pri izvajanju vadb smiselno upoštevajte priporočila NIJZ, oziroma priporočila FZS.

  Sprostitev velja s 23. 05. 2020!

  Prosimo, da upoštevate tudi priporočila za vadeče v TINERGI, kjer so opredeljena pravila za vstop in zadrževanje v dvorani, kjer se izvajajo vodene skupinske vadbe.

  Pred prvim vstopom v dvorano je potrebno izpolniti tudi Izjavo o zdravstvenem stanju vadečega.

   

  Verjamemo, da bomo skupaj skrbeli za higienske ukrepe in se boste z nami počutili varno.

  Za vsa vprašanja smo vam na voljo (info@tinerga.si, 041 900 089).

   

   

   

Leave a reply