Ponovno izvajanje skupinskih vodenih vadb – od 23.5.2020 dalje

Vlada je 13. 5. 2020 sprejela naslednji ODLOK.

_____________________________________________________________________

2. člen odloka:
»Proces športne vadbe iz prejšnjega odstavka je dovoljen tudi vsem udeležencem v programih iz 1., 3., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 6. člena ZŠpo-1.«.

Udeleženci omenjenih odstavkov so:
1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
3. obštudijska športna dejavnost;
7. šport invalidov;
8. športna rekreacija;
9. šport starejših.

______________________________________________________________________

Pri izvajanju vadb smiselno upoštevajte priporočila NIJZ, oziroma priporočila FZS.

Sprostitev velja s 23. 05. 2020!

Prosimo, da upoštevate tudi priporočila za vadeče v TINERGI, kjer so opredeljena pravila za vstop in zadrževanje v dvorani, kjer se izvajajo vodene skupinske vadbe.

Pred prvim vstopom v dvorano je potrebno izpolniti tudi Izjavo o zdravstvenem stanju vadečega.

 

Verjamemo, da bomo skupaj skrbeli za higienske ukrepe in se boste z nami počutili varno.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo (info@18.185.45.50, 041 900 089).