0

Podjetje Tinerga, rekreacija in sprostitev, Tina Dragan, s.p. vaše osebne podatke uporablja, hrani in jih obdeluje. Shranjeni podatki bodo uporabljeni izključno za storitve, ki jih podjetje ponuja. Podjetje bo storilo vse kar bo potrebno, da bodo vaši podatki zaščiteni pred kršitvami in zlorabami. Politika se lahko spremeni ali dopolni , brez predhodnega opozorila uporabnika, v skladu z zakonodajo.

Ta politika ureja zbiranje, hrambo in obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jih Tinerga, rekreacija in sprostitev, Tina Dragan, s.p. zbira od vas, ko se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice in ostali produkti upravljalca.

 1. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Tinerga, rekreacija in sprostitev, Tina Dragan, s.p.
K Roku 117
8000 Novo mesto
e-mail: info@tinerga.si

V kolikor želite prejemati vsebino storitev podjetja (e-novice, spletna stran in ostale produkte), morate izpolniti obrazec(Pristopno izjavo)/prijavo(Online vadbe)/registracijo na spletni strani. Z izpolnitvijo tega obrazca/ prijave/registracije in potrditvijo posredujete podjetju naslednje podatke:

 • identifikacijski podatki, ki obsegajo predvsem ime in priimek, uporabniško ime in geslo ter ID za DDV, če ste pravna oseba;
 • kontaktni podatki, ki obsegajo osebne podatke, s pomočjo katerih lahko stopimo v stik z vami, predvsem e-naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo, naslov za račun in vaše profile na družbenih omrežjih;

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca /prijave/registracije potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede konkretnih e-novic, dogodkov, publikacij in ostalih produktov, na katere ste se naročili. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelali in ne boste mogli koristiti želenih e-novic, dogodkov, publikacij in ostalih produktov.

Podjetje spoštuje vašo zasebnost in je zavezana, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na našo stran oz. podjetje, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

 1. Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novice, dogodke, publikacije in ostale produkte podjetje obdeluje z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko izročite/pošljete izpolnjeno pristopno izjavo ali na spletni strani kliknete »pošlji«/»prijava«/»registracija«. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje na e-naslov: info@tinerga.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah storitev podjetja (e-novice, spletna stran in ostale produkte). Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

 1. Posredovanje podatkov tretjim osebam

Podjetje lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o posameznikih:

 • osebam, ki za podjetje izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer: priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
 • osebam, ki za podjetje opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.

V kolikor je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

 1. Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje na e-naslov: info@tinerga.si.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo ekipo, ki vam je na voljo na e-naslovu: info@tinerga.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu.

 1. Čas hrambe osebnih podatkov

Podjetje hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin (novic in ostalih produktov), na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu blokirali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva).

 1. Piškotki

Piškotki so neopazne datoteke, ki so začasno shranjene na vašem trdem disku in omogočajo ponudniku prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno stran. Ponudnik uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani, in za optimizacijo svojih internetnih oglasnih aktivnosti. Oglaševalski piškotki spremljajo posameznikovo uporabo spletne strani ponudnika, razen če se posameznik z uporabo piškotkov na strani ne strinja.

 1. Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu. Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.

Posodobljeno: november 2020